giới thiệu

Beckham nói chuyện với Ching Hall of Hall: Ferguson đã truyền cảm hứng cho tôi để tiến lên

Tiger Fed, ngày 20 tháng 5, Manchester United Chilekham đã trở thành phần thứ tám vào năm 2021 và cầu thủ cuối cùng được chọn trong Hội trường Ultra. Trong một cuộc phỏng vấn, Beckham nói: “Jazz, Alex cho chúng tôi cảm thấy cảm giác của cộng đồng và gia đình, điều này rất quan trọng.” “Tôi rất may mắn khi tham gia một đội mà tôi ủng hộ từ nhỏ, và tôi đã làm việc với tôi.” Một thời gian dài, đồng đội chơi cùng nhau. Điều này làm cho chúng ta thân mật hơn như một đội. Chúng tôi đang chiến đấu cho nhau trong tòa án. “Sir Ferguson là phải